ANUNȚ DE PRESĂ

Programul Operațional Regional 2014 – 2020
Finalizarea  proiectului de investiții
 

„EXTINDEREA ACTIVITĂȚII S.C. OPENTRANS S.R.L. PRIN ACHIZIȚIONAREA DE UTILAJE INOVATIVE”
Cod SMIS 114463
– proiect co-finanţat prin Fondul European de Dezvoltare Regională
     S.C. OPENTRANS S.R.L., cu sediul în Sat Coroieni, Comuna Coroieni, nr. 141, județ Maramureș și Ministerul Dezvoltarii, Lucrarilor Publice si Administratiei în calitate de Autoritate de Management și Agenția de Dezvoltare Regională Nord-Vest în calitate de Organism Intermediar, au semnat la data de 11.09.2018 contractul de finanțare nr. 3057/11.09.2018, în valoare totală de 6.726.594,86 lei.

     Obiectivul general al proiectului este accesarea pieței regionale a materialelor reciclabile recuperate prin realizarea de investiții pentru dezvoltarea activității de producție.

     Obiectivele specifice ale proiectului:

  1. Achiziționarea unor echipamente moderne
  2. Dezvoltarea întreprinderii prin implementarea unor sisteme de certificare si derularea unor activități de internaționalizare
  3. Implementarea de masuri pentru îmbunătățirea mediului înconjurător si pentru asigurarea egalității de șanse

Implementarea proiectului a adus o serie de rezultate cum ar fi achiziționarea de active și participarea ca expozant la un târg internațional. S-a obținut certificarea unor sisteme de management, precum și a unui proces. Proiectul a avut în vedere și aspecte sociale, concretizate prin selectarea și angajarea unei persoane aparținând grupurilor vulnerabile. Pentru reducerea impactului asupra mediului s-a implementat un sistem avansat de colectare a deșeurilor și s-au diminuat rebuturile prin folosirea echipamentelor cu tehnologie de înaltă automatizare și precizie. De asemenea, iluminatul din spațiile de producție a fost modernizat, au fost amenajate două locuri de parcare, au fost adaptate echipamente pentru a fi accesibile persoanelor cu deficiențe de vedere și auz.

     Impactul investiției la nivelul localității/regiunii constă în crearea a unui loc de muncă pentru persoane defavorizate și menținerea lui pe perioada de durabilitate. Astfel, proiectul contribuie la: creșterea numărului de salariați în zonă, reducerea numărului de șomeri, creșterea gradului de bunăstare a cetățenilor și dezvoltarea economică.

Proiectul, care primește finanțare din Fondul European de Dezvoltare Regională prin Programul Operațional Regional 2014 – 2020, Axa Prioritară 2„Îmbunătățirea competitivității întreprinderilor mici și mijlocii”, Prioritatea de investiții 2.2. – „Sprijinirea creării și extinderea capacităților avansate de producție și dezvoltarea serviciilor”, a fost implementat în perioada 01.04.2017 – 31.12.2023 în localitatea Cluj-Napoca, Str. Cantonului, nr. 9, județ Cluj.

     Valoarea totală a proiectului este de 6.726.594,86 lei, din care valoarea totală a finanțării nerambursabile este de 3.297.880,54 lei, care este compusă din finanțare nerambursabilă din Fondul European de Dezvoltare Regională în valoare de 2.803.198,46 lei și finanțare nerambursabilă din Bugetul Național de 494.682,08 lei.

Programul Operațional Regional 2014–2020 este Program Operațional finanțat din Fondul European de Dezvoltare Regionala care își propune ca obiectiv general creșterea competitivității economice și îmbunătățirea condițiilor de viață ale comunităților locale și regionale, prin sprijinirea dezvoltării mediului de afaceri, infrastructurii și serviciilor, pentru dezvoltarea durabilă a regiunilor, astfel încât acestea să își poată gestiona în mod eficient resursele și să își valorifice potențialul de inovare și de asimilare a progresului tehnologic.

S.C. OPENTRANS S.R.L. are ca obiect al proiectului recuperarea materialelor reciclabile sortate.

 

Date de contact:

S.C. OPENTRANS S.R.L.

STANCIU IOAN-GABRIEL

Manager General

Mun. Cluj Napoca, Str. Cantonului, nr. 9, jud. Cluj

Tel. 0742 002 975, e-mail: ofertare@opentrans.ro

Investim în viitorul tău! Proiect cofinanţat din Fondul European
de Dezvoltare Regională prin Programul Operaţional Regional 2014-2020

www.inforegio.ro      |     facebook.com/inforegio.ro

Conținutul acestui material nu reprezintă în mod obligatoriu poziția oficială a Uniunii Europene sau a Guvernului României

CONTACT

Cluj-Napoca, str. Cantonului nr. 9 / Coroieni nr. 141, jud. Maramures
0756 720 355 - Secretariat
0756 029 861 - Departament tehnic
0745 374 105 - Inchirieri utilaje